HU SK EN
Serviportal közvetítő szolgáltatások, közvetítő cég logó
Közvetítői szolgálatások, közvetítő cég

Používanie služby Serviportal.eu

Jeden podnikateľ fakturuje svojmu zákazníkovi:

Viacerí podnikatelia fakturujú tomu istému zákazníkovi:

1. Bezplatne sa zaregistrujete na našej webovej stránke

Do našej služby sa môžete zaregistrovať prostredníctvom hlavnej stránky serviportal.eu. Po registrácii sa môžete prihlásiť do systému. Bezplatná registrácia Vás však nijakým spôsobom nezaväzuje k využívaniu nami poskytnutých služieb.

2. Vytvoríte objednávku na sprostredkovanie Vašich služieb (môžete aj mesačne)

Jedna objednávka sa vzťahuje na jednorazovú sprostredkovateľskú transakciu.

Vyberiete si:

  • V spolupráci s ktorou z našich sprostredkovateľských spoločností  by ste chceli vykonať danú transakciu
  • Komu, akú službu, kedy a v akej sume a mene máme vyfakturovať
  • Aký popis má byť uvedený v jednotlivých zmluvách, a čo má byť uvedené na faktúre

3. Schválime Vám žiadosť

Vytvorená objednávka bude schválená najneskôr do 1 pracovného dňa.

4. Stiahnite si sprostredkovateľskú zmluvu

  • Zmluva o poskytovaní služieb medzi Vami a našou  spoločnosťou+ potvrdenie o splnení vykonanej služby. Na základe týchto dokumentov poskytujete službu našej spoločnosti (tu je cena 95% z celkovej sumy).
  • Zmluva o poskytovaní služieb medzi finálnym zákazníkom a našou spoločnosťou+ potvrdenie o splnení vykonanej služby. Tu sa finálnemu odberateľovi vašich služieb uvádza 100%-ná cena. Avšak v tejto zmluve je možné uviesť, že poskytnutá služba bude zakúpená od Vašej firmy, tým pádom za kvalitu služby budete zodpovedný Vy.

Dokumenty s podpisom nahráte do systému Serviportal-u (viď. bod č. 5):

5. Nahráte podpísanú zmluvu + vystavenú faktúru pre našu spoločnosť, na základe ktorej Vám následne uhradíme sumu patriacu Vašej spoločnosti

  • Nahráte dokumenty
  • Informujete nás o tom, že faktúra môže byť vystavená  zákazníkov. (O zaslaní faktúry bude informovaná aj vaša spoločnosť.)

Na faktúre pre našu firmu účtujte 95%-nú cenu za sprostredkovateľskú službu. Uvedená mena sa musí zhodovať s tou, ktorú naša spoločnosť fakturuje finálnemu odberateľovi služby. Podmienkou úhrady tejto faktúry je prijatý prevod prostriedkov od konečného odberateľa.

6. Zašleme faktúru uvedenému firemnému partnerovi

Náš systém odošle faktúru Vami uvedenému zákazníkovi s údajmi, ktoré boli vopred poskytnuté Vašou firmou.

7. Dostaneme platbu od Vášho firemného partnera

Po pripísaní prevodu prostriedkov na náš účet od Vášho firemného partnera Vám uhradíme sumu Vašej faktúry.

8. Uhradíme Vám platbu

Prevod vykonáme najneskôr do 5 dní od prijatia peňazí od Vášho firemného partnera (zvyčajne však ešte v deň prijatia platby.)

Znázornenie sprostredkovania:

Príklad

Živnostník (KATA podnikateľ) Ján Príkladný si vyberie našu spoločnosť CE WORK trade s.r.o., aby svoje marcové programovacie služby sprostredkoval spoločnosti XY Multi kft.

Nakoľko klientom Jána je taktiež maďarská spoločnosť, fakturácia sa uskutoční v HUF.

  • Pôvodná cena je 450 000 HUF, to znamená, že CE WORK s.r.o vystaví faktúru v tejto sume pre spoločnosť  XY Multi kft. (netto fakturácia),a následne Ján Príkladný vyfakturuje 95% z celkovej sumy, t.j.  427.500 HUF pre spoločnosť  CE WORK trade s.r.o.
  • Provízia sprostredkovateľskej spoločnosti je teda 22.500 HUF (5%). Deň po prijatí platby od spoločnosti XY Multi kft., vyššie uvedená sprostredkovateľská spoločnosť CE WORK trade s.r.o. uhradí Jánovi Príkladnému sumu jeho faktúry.

Zmluvné podmienky    Ochrana osobných údajov