HU SK EN
Serviportal közvetítő szolgáltatások, közvetítő cég logó
Közvetítői szolgálatások, közvetítő cég

Szerződési feltételek (SzF) - serviportal.eu

1. Szolgáltatók: 

 • CE WORK trade s. r. o., Hlavná 22, 943 01 Štúrovo, SVK - IČO: 53259807, DIČ: 2121314591, EU adószám: SK2121314591
  Bejegyezve a Nyitrai Járásbíróság Cégjegyzékében Sro - 52148/N sz. alatt.
 • JMK service s. r. o., Hlavná 22, 943 01 Štúrovo, SVK - IČO: 53259408, DIČ: 2121314525, EU adószám: SK2121314525
  Bejegyezve a Nyitrai Járásbíróság Cégjegyzékében Sro - 52153/N sz. alatt.
 • KHJ Company s. r. o., Školská 24, 943 60 Nána, SVK - IČO: 53339258, DIČ: 2121340144, EU adószám: SK2121340144
  Bejegyezve a Nyitrai Járásbíróság Cégjegyzékében Sro - 52553/N sz. alatt.
 • Serving Business s.r.o., Školská 24, 943 60 Nána, SVK - IČO: 53439511, DIČ: 2121365950, EU adószám: SK2121365950
  Bejegyezve a Nyitrai Járásbíróság Cégjegyzékében Sro - 52901/N sz. alatt.

a továbbiakban „szolgáltatók”, vagy „közvetítő cégek”.

2. Felhasználó, a szerződés megkötése

Felhasználó (továbbiakban  „felhasználó”) az a természetes vagy jogi személy, aki a serviportal.eu online rendszerbe (továbbiakban „Portál”) regisztrál. A regisztrációval és a rendszerbe való bejelentkezéssel a felhasználó elfogadja ezeket a szerződési feltételeket, mint a szolgáltató szerződésjavaslatát, így szerződéses jogviszony jön létre, melynek célja a serviportal.eu rendszer használata. 

3. A szolgáltatás leírása

Szolgáltató a következő szolgáltatást nyújtja:
- felhasználó használhatja a Portált - amely lehetővé teszi a felhasználónak hogy szolgáltatásaik közvetítését megrendeljék a szolgáltatók közül kiválasztott céggel az általuk megadott végső ügyfél számára.

4. Regisztráció

A regisztráció önmagában ingyenes, nem jár semmilyen  fizetési kötelezettséggel. Regisztrációkor a felhasználó következő adatait adja meg: vezeték- és keresztnév, megszólítás, titulus, e-mail cím, mobil telefonszám, lakcím, személyazonossígi igazolvány száma. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szlovák Köztársaság 297/2008 számú, a bűncselekményből származó bevételek legalizálása elleni védelemről rendelkező törvénye alapján kötelesek vagyunk a portálon regisztrált személyek személyazonosságát ellenőrizni (ez nem feltétele a regisztrációnak, de aktív tranzakció lebonyolítása előtt már szükséges.)  Ezen adatok megadásával kifejezetten beleegyezését adja, hogy ezeket az adatokat a szolgáltató tárolja és feldolgozza a regisztráció érvényessége idejére. 

A Portálon Magyarország és Szlovákia területén működő vállalkozók regisztrálhatnak.

A regisztrált felhasználó a következőképpen használhatja a Portált:

 • megrendelés vázlatot hoz létre saját szolgáltatásai közvetítésére - egyénileg vagy más regisztrált felhasználóval közösen, ez még önmagában nem minősül szerződésjavaslatnak
 • ha a felhasználó a megrendelés vázlatot lezárja, és úgy menti, akkor az szerződésjavaslatnak minősül
 • a lezárt megrendelési javaslatot a Portál kezelője elbírálja és jóváhagyhatja. Jóváhagyás után Felhasználó letölti és eljuttatja a szolgáltatás közvetítéséhez szükséges további szerződésjavaslatot a végső ügyfélhez, és biztosítja annak elfogadását, valamint letölti és aláírja maga és a közvetítő közti szerződést.
 • Felhasználó feltölti  a portálon jóváhagyott megrendeléséhez
  • aláírt szerződést a szolgáltató és a közvetítő cég között
  • aláírt szerződést a közvetítő cég és a végső ügyfél között
  • saját számláját, amelyet a közvetítő cégnek állít ki (ennek összege a végső ügyfél felé számlázott áfa nélküli nettó ár 95%-a)
  • esetleges további dokumentumokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a közvetítő cég kiszámlázza a közvetített szolgáltatást a végső ügyfélnek (pl. teljesítési igazolások)
 • A közvetítő cég elküldi a számlát a végső ügyfélnek
 • A végső űgyféltől berékezett utalás után a közvetítő banki utalással téríti meg a felhasználó számláját, a  „Fizetési feltételek” pont szerint.

A szolgáltatás közvetítésének díja a végső ár 5%-a, amely úgy realizálódik, hogy a közvetített szolgáltatást a felhasználó a végső ár 95%-áért adja el a közvetítő cégeknek.

5. Fizetési feltételek

A közvetítő cégek a felhasználók számláját annak fizetési határidejéig banki utalással megtérítik, de legkorábban akkor, amikor a szolgáltatás árát a végső ügyféltől megkapták. Ha a végső ügyféltől egyszerre csak az ár egy része érkezik be, akkor közvetítő cégek csak ennek arányában térítenek a felhasználónak. Ha a végső felhasználónak áfásan kellene számlázni (például magánszemélynek vagy EU-adószámmal nem rendelkező cégnek vagy szlovák cégnek), akkor a tőle beérkező pénz elsősorban az áfa térítésének számít, majd a szolgáltatási árként a számla nettós része következik, így a közvetítő cég a nettós ár-rész beérkezésének arányában fizet a felhasználónak.

6. Felelősség a szolgáltatás minőségéért

A közvetített szolgáltatás minőségéért és egyéb jellemzőiért a Felhasználó felel a végső ügyfél felé, annak garanciális és hasonló igényeit a Felhasználó köteles késedelem nélkül orvosolni. A portálról letöltött keretszerződésekben nem taglalt részletek és műszaki tartalom pontosítására Felhasználó egyenesen a Végső ügyféllel köthet kiegészítő megállapodásokat.